Avis Legal
 

CONTEGIL, S.A. amb el NIF A-12.060.349 és el propietari del lloc web: www.ctgespais.com.

En compliment amb el deure d'informació recopilat a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es detallen a continuació les següents dades:

L'empresa titular d'aquest web és CONTEGIL, S.A. amb domicili fiscal: C/ Ebanistería, 8 - 08530 LA GARRIGA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tomo 22271 - libro33999 - folio 0087 Secció General. 
Correu electrònic de contacte: info@ctgespais.com.

Els textos, les imatges i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de CONTEGIL, S.A. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, requereix el consentimient de CONTEGIL, S.A.